آگهی روز استخدامی -استخدام سرپرست فروش مناطق شهرستان، نماینده علمی و بازاریاب حرفه ای
چهارشنبه 15 دي 1395استخدام سرپرست فروش مناطق شهرستان، نماینده علمی و بازاریاب حرفه ای


تاریخ انقضا :1395/10/22


کد :68214


عناوین شغلی:
ردیفمدرک تحصیلیرشته تحصیلیشغل مورد نظرتخصص و تواناییجنسیتحداقل سابقه (سال)تعداداستان محل خدمت
 1   سرپرست فروش مناطق شهرستان  حقوق ثابت پورسانت ، پاداش فروش ، ایاب و ذهاب ، بیمه  مرد و زن 3 2 تهران
 2   نماینده علمی  حقوق ثابت پورسانت ، پاداش فروش ، ایاب و ذهاب ، بیمه  مرد و زن 2 10 
 3   بازاریاب حرفه ای  حقوق ثابت پورسانت ، پاداش فروش ، ایاب و ذهاب ، بیمه  مرد و زن 2 10 تهران

 

شرایط عمومی : حقوق ثابت پورسانت ، پاداش فروش ، ایاب و ذهاب ، بیمه 


محل کار: تهران 


ایمیل: resume@andhrel.com 
 

برای ثبت رزومه و ارسال آن به کارفرمایان اینجا را کلیک کنید

 


منبع:بازارکار

0
می پسندم 1
پنجشنبه 16 دي 1395
باتوجه به اینکه.دراستان مازندران.شهرستان نورزندگی میکنم.وقبلادرچندشرکت

بازاریابی.مشغول بودم.وبرام.مقدورنیست به تهران بیایم.چطورمیتوانم.باشماهمکاری کنم.