آگهی روز استخدامی -استخدام حسابدار خانم
پنجشنبه 16 دي 1395


موسسه خبری معتبر نیازمند حسابدار خانم با شرایط ذبل می باشد :

1- تسلط ثبت امور روزانه حسابداری در نرم افزار

2-تسلط به کدینگ حسابداری

3-تسلط به اکسل

4- محل کار پونک است(ترجیحا محل سکونت این محدوده باشد)

5- حقوق دریافتی را در رزومه ارسالی قید نمایید.

6-ساعت کار 8 الی 17در سابجکت ایمیل قید شود روزمه حسابداری خانم"ادرس ایمیل : raymandtp@yahoo.comشماره تماس : 88542616
0
می پسندم 0