دفتر کاریابی ومشاوره شغلی مهر


جمعه 24 آذر 1396 0
ثبت نام و مشاوره شغلی افراد جویای کار و معرفی فرصت های شغلی اعلام شده توسط کارفرمایان به افراد متناسب با هرفرصت شغلی با تماس تلفنی و حداقل هزینه بهترین ها را برای کارفرمایان در اسرع وقت معرفی خواهیم کرد.وبراساس تعرفه وزارت کار در قبال معرفی وجذب فرصت شغلی نیروی کار توسط کارفرما و عقد قرارداد یک ساله ، یک ماه حقوق فرد جذب شده بعنوان حق الزحمه کاریابی بصورت یکجا یا اقساط دریافت می شود.


از محتوا دفتر کاریابی ومشاوره شغلی مهر راضی هستید؟
5
 ارزش پست از 5 3.6 می باشد
کاریابی ومشاوره شغلی

نظرات

تبلیغات

پنل اس ام اس رایگان 
ایجاد کسب و کار رایگان

عضویت در شبکه اجتماعی کسب و کار

کانال کسب و کار
عضویت درکانال شبکه اجتماعی