صفحه نخست استخدام مدرک دکترا در ارتش


يكشنبه 8 بهمن 1396 0

استخدام مدرک دکترا در ارتش
قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء(ص)ارتش جمهوري اسلامي ايران به منظورتأمين كادر هيئت علمي دانشگاه خاتم الانبياء (ص) از دارندگان مدرك دكترا در رشته هاي مشروحه زير
به صورت كارمندي پيماني (ماده 38) داوطلب مرد مي پذيرد.

الف) شرايط جذب:
◄شرايط عمومي:
1-تابعيت جمهوري اسلامي ايران 2- متدين به دين مبين اسلام و اعتقاد و التزام به ولايت فقيه و احكام اسلامي 3- نداشتن سوء پيشينه كيفري،سياسي و اخلاقي 4- عدم سابقه اعتياد به مواد مخدر و محروميت از خدمات دولتي5- داشتن سلامت رواني و جسماني برابر گواهي اداره بهداشت و درمان(حداقل قد160 سانتيمتر)6- موفقيت در آزمايش هاي ورودي برابر مقررات استخدامي 7- داشتن مدرك فارغالتحصيلي معتبر در رشتههاي مورد نياز8- نداشتن تعهد خدمت به سازمانهاي دولتي و غيردولتي به صورت رسمي، آزمايشي و يا پيماني.

◄ شرايط اختصاصي:
(1)حداكثر سن 40 سال تمام (متولدين 01/11/1356به بعد) مي باشد.
تبصره: داوطلباني كه خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره به حداكثر سن آنان اضافه خواهد شد.
(2)استخدام مشمولين وظيفه عمومي مستلزم ارايه مدركي دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان از اداره وظيفه عمومي ميباشد. (استخدام مشمولين غايب و دارندگان كارت معافيت پزشكي ممنوع است).
(3)فرزندان معظم شهدا، جانبازان و آزادگان از كار افتاده كلي با ارائه مدرك معتبراز شرط سن و معدل معاف مي باشند.
(4) فرزندان كاركنان نيرو هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از امتياز هاي مصوب برخوردار مي شوند.

ب) امتيازها:
1. داوطلبان در صورت تغيير وضعيت به هيئت علمي وزارتي تابع قوانين و مقررات وزارت علوم و فناوري از نظر حقوق و مزايا خواهند بود.
2. داوطلبان در طول مدت خدمت پيماني از حقوق و مزايا و امتيازات برابر قوانين و مقررات ارتش جمهوري اسلامي ايران همانند بيمه خدمات درماني براي خود عائله تحت تكفل (تنها همسر و فرزند مستخدم)،كارت اعتباري خدمات حكمت كارت ،بيمه عمر و ساير خدمات رفاهي برابر مقررات و ضوابط موجود بهره مند ميگردند.

ج) نحوه جذب و استخدام:
1. پس از ثبت نام داوطلبان صلاحيت عمومي آنان در هيئت اجرايي جذب ارتش جمهوري اسلامي ايران بررسي مي گردد.
2. داوطلبان حائز شرايط حداقل 2 ترم تحصيلي به صورت مدرس داخلي در دانشگاه خاتم الأنبياء (ص) بكارگيري شده تا فرصت فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي براي آنان فراهم گردد.
3. پس از كسب شرايط صلاحيت علمي (حداكثر 2 سال)توسط داوطلبان بررسي صلاحيت علمي داوطلبان بر اساس مدارك و مستندات ارائه شده در هيئت اجرايي جذب انجام و در صورت تاييد و كسب امتيازات لازم ،سوابق جهت صدور حكم هيئت علمي رسمي آزمايشي به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ارسال ميگردد.
4. در صورت صدور مجوز رسمي آزمايشي توسط وزارت پيش گفته ، حكم تغيير وضعيت از پيماني به رسمي آزمايشي در ارتش نيز صادر و از آن تاريخ به بعد حقوق و مزاياي عضو هيئت علمي وزارتي بهره مند مي گردد.
5. در صورت عدم احراز شرايط عضويت هيئت علمي سازمان مجاز است به خدمت پيماني داوطلبان خاتمه دهد.
6. براي داوطلبان دوره كوتاه مدت كارمندي(آشنايي با ارتش)پيش بيني و اجرا خواهد شد.
7. متقاضيان استخدام كه قبلا داراي سابقه خدمت پيماني در نيروهاي مسلح بودهاند ، واجد شرايط استخدام مجدد به صورت پيماني نميباشند.

د)مدارك مورد نياز براي ثبت نام:
1- دو قطعه عكس 4×3
2-روگرفت كارت ملي و شنا سنامه از تمام صفحات
3-روگرفت كا رت پايان خدمت و يا گواهي اشتغال به خدمت يا كارت معافيت دائم غير پزشكي و يا برگه اعزام به خدمت.
تبصره: فارغ التحصيلان نيمه اول سال جاري به علت برخورداري از معافيت تحصيلي،از ارائه مدرك ياد شده معاف مي باشند.
4- روگرفت مدرك تحصيلي .
5- خانواده درجه يك شهدا،جانبازان،آزادگان،فرزندان نظامي و بسيجيان فعال ، روگرفت مدرك معتبراز سازمان مربوطه را جهت برخورداري از
امتيازات مصوب ارسال نمايند.
6-دارندگان مدارك تحصيلي كه مشمول طرح نيروي انساني مي باشند ، بايد گواهي اتمام طرح خود و يا معافيت ازآن راهنگام ثبت نام ارائه نمايند.

ه ) نحوه ثبت نام:
1- مهلت ثبت نام براي داوطلبان از01/11/96 الي 01/12/96 بوده و داوطلبان ميتوانند مدارك خود را به همراه تلفن تماس، از طريق پست به نشاني:
تهران – بزرگراه بسيج – خيابان شهيد رحيمي – جنب سازمان بسيج مستضعفين - دانشگاه پدافند هوايي خاتمالانبياء(ص)-مديريت نيروي انساني
كد پستي 13513-17818
ارسال نمايند.
2- به مداركي كه پس از تاريخ تعيين شده واصل شده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

1- مدرك: دكتري، رشته /گرايش: رياضي (محض)، تعداد: 1، جنسيت: مرد

2-مدرك: دكتري، رشته/گرايش: برق (قدرت)، تعداد: 1، جنسيت: مرد

3-مدرك: دكتري، رشته /گرايش: نرم افزار، تعداد: 2 ، جنسيت: مرد

4-مدرك: دكتري، رشته /گرايش: برق (كنترل)، تعدداد: 1، جنسيت: مرد

, , , , , , ,
از محتوا استخدام مدرک دکترا در ارتش راضی هستید؟
2
 ارزش پست از 5 3.3 می باشد
اخبار استخدام- بازارکار- خودرو

نظرات

تبلیغات

پنل اس ام اس رایگان 
ایجاد کانال