صفحه نخست رتبه بندی درآمد پزشکان و مهندسین جهان


سه شنبه 24 بهمن 1396 0

رتبه بندی درآمد پزشکان و مهندسین  جهان
رتبه بندی درآمد هشت کشور نخست پزشکان و مهندسین جهان طبق گزارش سازمان نظام پزشکی و سازمان آمار lblebaino هشت کشور که پزشکان و مهندسان بالاترین درآمد را دارند منتشر شد

درآمد پزشکان ایران ربته نسخت را دارند
مهندسین آمریکا رتبه نخست را دارند., , , ,
از محتوا رتبه بندی درآمد پزشکان و مهندسین جهان راضی هستید؟
2
 ارزش پست از 5 3.3 می باشد
اخبار استخدام- بازارکار- خودرو

نظرات

تبلیغات

پنل اس ام اس رایگان 
ایجاد کانال