صفحه نخست بیمه مرکزی رتبه اول خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی کشور را کسب کرد


دوشنبه 24 ارديبهشت 1397 0
📌بیمه مرکزی رتبه اول خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی کشور را کسب کرد

🔹سامانه سنهاب به عنوان یک ابزار نظارتی به شفافیت صنعت بیمه کمک شایانی نموده است و نقطه عطف بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت بیمه بوده است.
🔹با توسعه سنهاب صنعت بیمه، شفافیت و یکپارچگی اطلاعات صنعت بیمه به نحو معنی داری بهبود یافته و بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر توانسته با رصد آنلاین عملکرد شرکت های بیمه، سرعت، دقت و جامعیت نظارت خود را ارتقاء دهد.
🔹باهدف توسعه فازهای تکمیلی سامانه سنهاب، تا کنون ارائه کد یکتا برای رشته بیمه شخص ثالث فراهم شده و تا پایان نیم سال اول نیز برای رشته های باربری و آتش سوزی و تا پایان سال نیز برای رشته بدنه و درمان اجرایی می شود.
@eghtesadonline


از محتوا بیمه مرکزی رتبه اول خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی کشور را کسب کرد راضی هستید؟
1
 ارزش پست از 5 3.2 می باشد
اخبار استخدام- بازارکار- خودرو

نظرات

تبلیغات

پنل اس ام اس رایگان 
ایجاد کانال