وقتی از بی‌آبی در ایران حرف می‌زنیم، از چه شرایطی می‌گوییم؟

وقتی از بی‌آبی در ایران حرف می‌زنیم، از چه شرایطی می‌گوییم؟

شنبه 29 ارديبهشت 1397 0

وقتی از بی‌آبی در ایران حرف می‌زنیم، از چه شرایطی می‌گوییم؟

‌🆔 @iranjib_irاز محتوا وقتی از بی‌آبی در ایران حرف می‌زنیم، از چه شرایطی می‌گوییم؟ راضی هستید؟
1
 ارزش پست از 5 3.2 می باشد

نظرات

ارسال آگهی رایگان