مدیریت اسناد و مدارک بایگانی کتابداری آرشیو فنی بایگانی

مدیریت اسناد و مدارک بایگانی کتابداری آرشیو فنی بایگانی

يكشنبه 20 خرداد 1397 0

سراسر ایران


انجام کلیه امور سازماندهی اسناد و مدارک ، انواع بایگانی راکد و جاری ، دیجیتال کردن اسناد و مدارک ، مجموعه سازی ، فهرستنویسی ، ساماندهی آرشیو فنی و غیر فنی ؛ مدیریت اسناد و مدارک
تماس 09308268472


# # # # # # # # # # # # #
از محتوا مدیریت اسناد و مدارک بایگانی کتابداری آرشیو فنی بایگانی راضی هستید؟
1
 ارزش پست از 5 3.2 می باشد

نظرات

ارسال آگهی رایگان