فعالیت ۳۲ هزار کسب و کار اینترنتی شناسایی شده در کشور

دوشنبه 21 خرداد 1397 0

سراسر ایران


فعالیت ۳۲ هزار کسب و کار اینترنتی شناسایی شده در کشور

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی:
🔹هم اکنون ۳۲ هزار کسب و کار شناسایی شده اینترنتی در کشور در حال فعالیت است و ۱۸ هزار کسب و کار دیگر در مرحله تأیید هویت هستند.
🔹روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار سفر آنلاین در تهران انجام می شود.از محتوا فعالیت ۳۲ هزار کسب و کار اینترنتی شناسایی شده در کشور راضی هستید؟
1
 ارزش پست از 5 3.2 می باشد

نظرات

ارسال آگهی رایگان