اتو پرس ژانومه ۴۴۰۰

اتو پرس ژانومه ۴۴۰۰

سه شنبه 22 خرداد 1397 0

سراسر ایران


کم کار و نو ..اتو پرس با قدرت بخار ۴۴۰۰ و خاموشی اتومات در زمان مکث یا فراموش کردن..


# #
از محتوا اتو پرس ژانومه ۴۴۰۰ راضی هستید؟
1
 ارزش پست از 5 3.2 می باشد

نظرات

ارسال آگهی رایگان