اجاره مرغداری گوشتی

شش روز پیش 1

البرز


یک واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت شش هزار قطعه اجاره داده میشودپانصد متر سالن صد متر انبار سه واحد اتاق کارگری وکار فرما سرویس کامل امکانات سالن انبار دان واتاقها تکمیل می باشد ونیاز به هزینه های اضافی نمی باشد آماده وصل گاز مو تور برق اضطراری


شماره تماس :۰۹۱۲۴۳۹۹۰۲۲
# # # # # #
از محتوا اجاره مرغداری گوشتی راضی هستید؟
1
 ارزش پست از 5 3.2 می باشد

نظرات

شش روز پیش
اجاره مرغداری گوشتی
ارسال آگهی رایگان