طرقه نر بخون

پنج روز پیش 0

سراسر ایران


طرقه نر بخون بشرط سلامتی و خوندن نژاد کاکلی
قیمت بی قفس ۱۳۰ هزار
با این قیمت طرقه بخون نمیدن
ارسال باهزینه مشتری به شهرستان
تلگرام و پیامک هم هستم


شماره تماس :۰۹۳۹۶۵۰۵۰۶۶
# # # # # # # #
از محتوا طرقه نر بخون راضی هستید؟
1
 ارزش پست از 5 3.2 می باشد

نظرات

ارسال آگهی رایگان