خودروی پراید شهریور88 دوگانه سفید کارخانه هیدرولیک با 8سال تخفیف بیمه قیمت چهارده میلیون فروشی

سه روز پیش 0

البرز


پراید دوگانه سفید هیدرولیک فنی سالم هشت سال تخفیف بیمه در جلو سمت راست تعویضی


شماره تماس :09192666597
# # # # # # # #
از محتوا خودروی پراید شهریور88 دوگانه سفید کارخانه هیدرولیک با 8سال تخفیف بیمه قیمت چهارده میلیون فروشی راضی هستید؟
1
 ارزش پست از 5 3.2 می باشد

نظرات

ارسال آگهی رایگان