سایت سرشماری ایران 1395

سایت سرشماری ایران 1395

چهارشنبه 31 شهريور 1395 0

سراسر ایران


سرشماري عبارت است از شمارش و محاسبه تعداد کل نفرات يا اشياي مورد نظر مانند تعداد کل نفراتي که در يک کشور زندگي مي‌کنند. سرشماري محدود به انسان‌ها نيست و ممکن است شامل محصولات و کارگاه‌هاي صنعتي و کشاورزي نيز شود. در سرشماري تعداد کل اعضاي جامعه مورد نظر تک به تک شمارش و کنترل مي‌شوند. در ايران سرشماري‌هاي عمده عبارتند از: سرشماري عمومي نفوس و مسکن که از سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۳۸۵ هر ۱۰ سال يک بار اجرا شد و از سال ۱۳۹۰ نيز هر ۵ سال يک بار اجرا مي شود، سرشماري عمومي کشاورزي که در سال‌هاي ۱۳۶۷، ۱۳۷۲ و ۱۳۸۲ اجرا شد و در سال ۱۳۹۳ نيز اجرا شد، سرشماري عشاير کوچنده که در سال‌هاي ۱۳۶۶، ۱۳۷۷ و ۱۳۸۷ اجرا شد و سرشماري عمومي کارگاهي که در سال‌هاي ۷۳ و ۸۱ به اجرا درآمد.


سرشماری امسال بصورت اینترنتی انجام می شود
جهت ثبت نام در سرشماری به آدرس زیر مراجعه کنید

http://www.sarshomari95.ir

 


# # # # # # #
از محتوا سایت سرشماری ایران 1395 راضی هستید؟
1
 ارزش پست از 5 4.1 می باشد

نظرات

ارسال آگهی رایگان