استخدام در شرکت

دوشنبه 15 خرداد 1396 0

به کارشناس ارشد
ایمونولوژی
بیوتکنولوژی
بیوتکنولوژی صنایع غذایی
شیمی تجزیه
برای استخدام در کارخانه واقع در شهرک صنعتی شمس آباد (حسن آباد) همراه با سرویس رفت و برگشت و جای خواب نیازمندیم.از محتوا استخدام در شرکت راضی هستید؟
1
 ارزش پست از 5 3.6 می باشد

نظرات

ارسال آگهی رایگان