اخبار استخدام آموزش و پرورش

شنبه 20 خرداد 1396 0

رییس امور آموزش و پرورش سازمان برنامه و بودجه درباره کیفی سازی نیروهای آینده در آموزش و پرورش تاکید کرد: باید دید چه کسانی را برای چه کاری جذب می‌کنیم. قطعا کسی که آموزشیار نهضت است را نمی توانیم ببریم دوره ابتدایی تدریس کند. نباید به عقب برگردیم.

علی اللهیار درباره چالش های جذب و تربیت نیروی انسانی در آموزش و پرورش گفت: در دهه 60 بیشترین میزان استخدام در آموزش و پرورش را شاهد بودیم.

وی افزود: در آن سال ها رشد بالای کمی در آموزش و پرورش، این وزارتخانه را از انجام برنامه ریزی مناسب برای تربیت نیروی انسانی دور کرد. اکنون به زمانی رسیده‌ایم که این افراد باید بازنشسته شوند.

رییس امور آموزش و پرورش سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه در این میان باید الزامات و نوآوری های وزارت آموزش و پرورش تا سال 1404 در جذب و بازنشستگی نیروی انسانی مدنظر باشد گفت: اینکه از چه مکانیسم ها و مشوق هایی استفاده کنیم تا بازنشستگی برخی معلمان به تعویق بیافتد و شاهد استمرار خدمت آنها باشیم تا بتوانیم در فرصت بوجود آمده ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و سایر روش ها را توسعه دهیم باید مورد توجه باشد.

اللهیار با اشاره به بازنشستگی پیش از موعد 150 هزار نفر در دولت قبل اظهار کرد: در همان زمان زمینه استخدام 100 هزار نفر فراهم شد. یکی از آفت های آموزش و پرورش همین است که بسیاری از این افراد در سرجای خود قرار نگرفتند؛ به عنوان مثال 5هزار نفر با عنوان مربی قرآن جذب شدند اما در بخش های دیگر مورد استفاده قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه الزاماتی در آموزش و پرورش واجب می‌کند تا نگاه کلان داشته باشیم و خرد نگاه نکنیم گفت: نگاه خرد آفت های بدی دارد و نتیجه این می‌شود که یک قانون 10 اصلاحیه و تکمله می خورد.

وی درباره کیفی سازی نیروهای آینده تاکید کرد: باید دید چه کسانی را برای چه کاری جذب می کنیم. قطعا کسی که آموزشیار نهضت است را نمی توانیم ببریم دوره ابتدایی تدریس کند. نباید به عقب برگردیم.

رییس امور آموزش و پرورش سازمان برنامه و بودجه که در برنامه تلویزیونی پرسشگر صحبت می‌کرد، تاکید کرد: باید روی صلاحیت و کیفیت حرفه ای افراد جدید متمرکز شویم. هم برای تربیت دانشی و هم حرفه‌ای و مهارتی آنها باید فکر کنیم و از طریق کانال آزمون استخدامی جلو برویم و با تصویب قوانینی قاعده را نشکنیم.


#
از محتوا اخبار استخدام آموزش و پرورش راضی هستید؟
1
 ارزش پست از 5 3.6 می باشد

نظرات

ارسال آگهی رایگان