شیمی کنکور ۹۶ را در ۱۰ جلسه ۷۰ درصد بزنید

شیمی کنکور ۹۶ را در ۱۰ جلسه ۷۰ درصد بزنید

سه شنبه 30 خرداد 1396 0

تدریس شیمی با روشی منحصر به فرد

توسط کارشناس ارشد شیمی

فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی تهران

با 7 سال سابقه تدریس
تهران, ساسان اسماعیل پور
09122267984


# # #
از محتوا شیمی کنکور ۹۶ را در ۱۰ جلسه ۷۰ درصد بزنید راضی هستید؟
1
 ارزش پست از 5 3.6 می باشد

نظرات

ارسال آگهی رایگان