فروش میگو دریایی جنوب

فروش میگو دریایی جنوب

پنجشنبه 1 تير 1396 0

فروش ماهی و میگوی دریای جنوب ،
فله بدون پوست رگ.سایز٦٠_٥٠
بسته بندی ٥کیلویی سلفون متالایز.کیلو٥٢
٤٤١٤٥٥٢٧
٠٩١٩٥٧٨٣٩٦٣
٠٩١٢٦٦٤١٩٢٠
٠٩١٢٦٨٠٠٠٣٧


# # # #
از محتوا فروش میگو دریایی جنوب راضی هستید؟
1
 ارزش پست از 5 3.3 می باشد

نظرات

ارسال آگهی رایگان