موسسه خدمات مالی و مالیاتی امین معتمد

موسسه خدمات مالی و مالیاتی امین معتمد

شنبه 3 تير 1396 0

از امور مالی و مالیاتی شما مراقبت میکنیم

اهداف و سیاست های موسسه در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی و جامعه حسابداران رسمی ایران بوده و فعالیت های مرتبط با اهداف تشکیل موسسه که در بخش موضوع فعالیت های موسسه ذکر خواهد شد

فعالیت های موسسه امین معتمد :
دفاتر قانونی -اظهارنامه مالیاتی-ارزش افزوده -صورت های مالی - طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی - تامین نیروی حسابداری در تمامی سطوح - خدمات حسابداری و مالیاتی-امور ثبتی شرکتهاو.....


خدمات مالی شرکت های خدماتی و بازرگانی و پیمانکاری،تولیدی و صنعتی

خلاصه ایی از انواع خدمات و مشاوره های مالیاتی:

ارائه خدمات مشاوره ای در امور مالیاتی ، بیمه، بانکی و تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی حضور درهیات های حل اختلاف مالیاتی
مشاوره تخصصی مدیریت ، مالی و سرمایه گذاری
تهیه ونتظیم اظهارنامه مالیاتی شرکتها(ماده 110ق م م)
تهیه ونتظیم اظهارنامه مالیاتی مشاغل(ماده95ق م م)
تهیه ونتظیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده
تهیه ونتظیم صورت معاملات فصلی(ماده 169مکرر)
تحریر دفاتر قانونی شرکتها و موسسات

تهیه و تنظیم خلاصه لیست مالیات برحقوق و ارسال اینترنتی
ارائه مشاوره مالیاتی در رابطه با مالیات عملکرد شرکتها، مالیاتهای تکلیفی و همچنین مالیات بر ارزش افزوده VAT .

تهیه و تکمیل اظهارنامه های مالیاتی (اظهارنامه عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده VAT) .

تهیه لوایح اعتراضی و دفاعیه های مالیاتی و حضور درهیات های حل اختلاف سازمان امور مالیاتی .

پیگیری و استرداد اضافه پرداخت (طلب) مالیات شرکتهای پیمانکاری(پیش پرداختهای مالیاتی) از سازمان امور مالیاتی.

خلاصه ایی از خدمات بیمه ای:
تخفیف و بخشودگی جرائم بیمه ای شرکتها و موسسات
تقسیط بلند مدت بدهیهای بیمه ای شرکتها
مشاور در امور قراردادها و بیمه ای شرکتهای پیمانکاری


ارتباط با موسسه امین معتمد:
یک جلسه مشاوره رایگان
03133312652
03133312653
09138700069


# # # # # #
از محتوا موسسه خدمات مالی و مالیاتی امین معتمد راضی هستید؟
1
 ارزش پست از 5 3.3 می باشد

نظرات

ارسال آگهی رایگان