خریدوفروش خط تلفن

خریدوفروش خط تلفن

شنبه 10 تير 1396 0

فروش خط تلفن ثابت سریالی

{ مرکز مخابرات آزادگان خیابان بهشتی
عباس آبادمیدان تختی}

88539780

88539781

88539782

خطوط قابل دایورت است .

لازم به ذکر است خطوط صفر و بدون زنگ می باشد .

خطوط بدهی ندارد و فعال می باشد .

بالاترین پیشنهاد

درصورت تاییدبه خرید به شماره همراه

09196000391

قیمت پیشنهادی خود را جهت هماهنگی لازم اس مس فرمایید


# #
از محتوا خریدوفروش خط تلفن راضی هستید؟
1
 ارزش پست از 5 3.3 می باشد

نظرات

ارسال آگهی رایگان