آموزش تخصصی تزریق ژل، بوتاکس و چربی

آموزش تخصصی تزریق ژل، بوتاکس و چربی

يكشنبه 14 آبان 1396 0

آموزش تخصصی و کاربردی تزریق ژل، بوتاکس و چربی ویژه پزشکان

این کارگاه پوست آموزش حرفه ای، تئوری و عملی تزریق ژل(Filler) ، بوتاکس(Botox) و چربی(Fat) است. شیوه صحیح انتخاب Case، اندیکاسیون و کنترااندیکاسیون های تزریق، تداخلات دارویی، تکنیک های بی حسی، جایگاه های تزریق، عوارض و نحوه درمان و روش های مراقبت پس ازانجام کار آموزش داده می شود.

مهمترین وجه تمایز موسسه ما آن است که پزشکان پس از آموزش کامل تحت نظر استاد، Case موسسه را در اختیار دارند تا خود اقدام به تزریق ژل، بوتاکس و چربی کنند.

شرکت در این کارگاه آموزشی همراه با ارائه بگ آموزشی شامل جزوه، CD، دفتر یادداشت، خودکار، پذیرایی و ناهار خواهد بود.

برخی از آیتم های آموزشی کارگاه تزریق ژل، بوتاکس و چربی:

روز اول

ساعت ۸ – ۹: Case Selection, Indication


# #
از محتوا آموزش تخصصی تزریق ژل، بوتاکس و چربی راضی هستید؟
1
 ارزش پست از 5 3.2 می باشد

نظرات

ارسال آگهی رایگان