پیک موتوری

پیک موتوری

شنبه 14 مرداد 1396 0

سراسر ایران


پیک موتوری دائم جهت فست فود ، محدوده مطهری .مودب منظم . غیر سیگاری و بدون حاشیه .
از 11.45 تا24 و 2 ساعت استراحت روزانه
2 جمعه در ماه تعطیلی . حقوق 1600 کرایه
09190197712


# # # # # #
از محتوا پیک موتوری راضی هستید؟
1
 ارزش پست از 5 3.3 می باشد

نظرات

ارسال آگهی رایگان