ابدارچى وارد به اشپزى

ابدارچى وارد به اشپزى

چهارشنبه 18 مرداد 1396 0

سراسر ایران


یک ابدارچى وارد به اشپزى نیازمندیم جهت کار در دفتر بازرگانى در شهرک صنعتى چهار دانگه
تلفن
۰۹۱۲۱۳۰۶۸۲۷


# # # #
از محتوا ابدارچى وارد به اشپزى راضی هستید؟
1
 ارزش پست از 5 3.2 می باشد

نظرات

ارسال آگهی رایگان