حسابدار

حسابدار

چهارشنبه 25 مرداد 1396 0

سراسر ایران


یک شرکت فنی ومهندسی نیازمندیک نفرخانم حسابدارباحداقل دوسال سابقه جهت انجام امورمالی بصورت تمام وقت دارد.ازمتقاضیان خواهشمنداست رزومه وحقوق درخواستی خود رابه آدرس ایمیل زیر info@farzadalinasab.com ارسال فرمایند.(فقط ایمیل)


# # #
از محتوا حسابدار راضی هستید؟
1
 ارزش پست از 5 3.3 می باشد

نظرات

ارسال آگهی رایگان