حسابدار


چهارشنبه 25 مرداد 1396 0

حسابدار
یک شرکت فنی ومهندسی نیازمندیک نفرخانم حسابدارباحداقل دوسال سابقه جهت انجام امورمالی بصورت تمام وقت دارد.ازمتقاضیان خواهشمنداست رزومه وحقوق درخواستی خود رابه آدرس ایمیل زیر info@farzadalinasab.com ارسال فرمایند.(فقط ایمیل)

, ,
از محتوا حسابدار راضی هستید؟
1
 ارزش پست از 5 3.2 می باشد
حسابدار

نظرات

تبلیغات

پنل اس ام اس رایگان 
ایجاد کسب و کار رایگان

عضویت در شبکه اجتماعی کسب و کار

کانال کسب و کار
عضویت درکانال شبکه اجتماعی