قیمت شهریور پژو 405

قیمت شهریور پژو 405

چهارشنبه 1 شهريور 1396 0

سراسر ایران


قیمت پژو 405 بنزینی glx با کیسه هوای راننده و سرنشین و تریم بژ و یورو 4
قیمت جاری فروش به ریال 296,699,000
قیمت مصوب جدید به ریال 307,095,000

قیمت پژو 405 دوگانه سوز با کیسه هوای راننده و سرنشین و تریم بژ و یورو 4
قیمت جاری فروش به ریال 323,934,000

قیمت پژو 405 بنزینی slx با موتور 16 سوپاپ tu5 با کیسه هوای راننده و سرنشین و تریم بژ و یورو 4
قیمت جاری فروش به ریال 314,734,000
قیمت مصوب جدید به ریال 326,083,000


#
از محتوا قیمت شهریور پژو 405 راضی هستید؟
2
 ارزش پست از 5 3.4 می باشد

نظرات

ارسال آگهی رایگان