وسایل برقی خاموش را از پریز برق بکشید !

وسایل برقی خاموش را از پریز برق بکشید !

يكشنبه 21 آبان 1396 0

وسایل برقی خاموش را از پریز برق بکشید !

براساس تحقیقات هزینه برق دستگاههای خاموش ولی در پریز برق 11% از کل هزینه برق مصرفی خانه شما را شامل میشوند هرچند که خاموش هستند!


# #
از محتوا وسایل برقی خاموش را از پریز برق بکشید ! راضی هستید؟
8
 ارزش پست از 5 3.9 می باشد

نظرات

ارسال آگهی رایگان