فروش دامداری

پنج روز پیش 0

گلستان


علاقمندات به صنعت دامداری و. یا مرغداری زمین با دو سند منگوله دار اعیان و علاقمندات بصنعت دامداری و. یا مرغداری زمین با دو سند منگوله دار اعیان و عرصه یک هکتار اب لوله کشی دارای دوسوله ساختمان دوطبقه کارگری موقعیت حومه بندر ترکمن پروانه بهره برداری پرورش گوساله قیمت بسیار ارزان مقطِوع220م. تلفن 09111717107.


شماره تماس :09111717107
# # # # # # #
از محتوا فروش دامداری راضی هستید؟
1
 ارزش پست از 5 3.2 می باشد

نظرات

ارسال آگهی رایگان