عضویت به شبکه اجتماعی کسب و کار

نام و نام خانوادگی:*
جنسیت:
شماره موبایل*:
آدرس ایمیل:
کلمه عبور:*

معرفی شبکه اجتماعی کسب و کار

چنانچه می خواهید به انتشار و اشتراک گزاری مطالب و تصاویر ، در خصوص یک موضوع ، برند ، فروشگاه، کسب و کار ،تبلیغات به صورت موثر تر و محدود بپردازید ، یک " کسب و کار " ایجاد کنید.
در این سیستم شما می توانید بصورت رایگان آگهی استخدامی - آگهی فروش - آگهی کار - آگهی خودرو - آگهی فروش ساختمان - آگهی فروش زمین و... را در صفحه اختصاصی خود بصورت رایگان درج کنید.
همچنین در کسب و کار می توانید کانال تلگرام و گروه تلگرامی خودت را مدیریت کنید.می توانید ربات نظرسنجی - ربات مسابقه - ربات ادد کن و ضد ربات برای خود ایجاد کنید.

مدیریت ربات تلگرام

مدیریت ربات تلگرامی

برند سازی محصولات

برند سازی محصول و شرکت

ارتباط آسان با کاربر

ارتباط آسان با کاربر

کسب و کار