جویایه کار

شش روز پیش 0

خراسان رضوی


راننده خودرو سواری هستم در رانندگی ماهر و عالی هستم متاهل میباشم اماده همکاری هستم به انوانه راننده ماهر


شماره تماس :۰۹۳۵۶۴۴۷۷۵۸
# # # # # # # #
از محتوا جویایه کار راضی هستید؟
1
 ارزش پست از 5 3.2 می باشد

نظرات

ارسال آگهی رایگان