صفحه نخست آدرس مرکز کاریابی در آذربایجان غربی


يكشنبه 21 آبان 1396 0

آدرس مرکز کاریابی در آذربایجان غربی
تكاب ميدان آزادي خ بهشتي روبروي بنياد ۱۵ خرداد
09147128045- ۰۴۴۵۵۲۳۲۰۶۵
بوکان :بلوار کردستان -جنب آزمایشگاه شفا
۴۶٢۶۵١٠٠
ارومیه- خیابان امینی- روبروی بانک مسکن- ساختمان خوبهی- طبقه 3- واحد 1
04412225263- 09143410731
سلماس-خ حافظ جنوبي
۰۴۴۳۵۲۴۲۲۶ - ۰۹۱۴۸۶۲۰۱۱2 - ۰۴۴۳۵۲۴۷۵۷۳

خيابان شهيد مطهري پاساژ افشارطبقه سوم
۰۴۴۴۶۲۲۳۰۷۰۱ ۰۹۱۴۸۸۳۶۶۸۴

ارومیھ:خیابان امام،خیابان سرداران طبقھ سوم بانک اقتصاد نوین واحد 10
٣٢٢٣٣٣٢٣

ارومیه- خیابان سرداران- طبقه سوم بانک اقتصاد نوین
۰۴۴۳۲۲۵۵۹۸۷- ۰۹۱۲۵۳۹۹۰۱۲

قره ني تقاطع معلم مجتمع صدر
۰۴۴۳۵۲۴۱۵۵۷ - ۰۴۴۳۵۲۴۴۷۹ - ۰۹۱۴۱۴۳۵۲۵۸

خ عطايي،نرسيده به ساختمان صنام،طبقه دوم فروشگاه شيرين عسل
32235434

خ عطايي ٬نرسيده به ساختمان صنام ٬طبقه دوم فروشگاه شيرين عسل
۰۴۴۳۲۲۳۵۴۳۴ - ۰۹۱۴۴۴۱۴۳۸۲-

خ سيد نظام ساختمان نويد روبروي پزشكي قانوني
۰۴۴۲۲۲۳۴۵۲۳- ۰۹۱۴۱۶۶۱۵۸۵


خ خيام جنوبيما بين فلكه خيام وفلكه جهادنبش كوي ۲۱ طبقه فوقاني سامسونگ پلاك ۱ - ط 1 واحد 4
۰۹۱۴۱۴۸۳۳۲۳ - ۰۴۴۳۲۲۴۵۹۴۳


خ عطايي( بعثت ۳)جنب سرپرستي بانك انصار ساختمان عرفان طبقه دوم واحد ۷
۰۴۴۳۲۴۰۰۱۷ - ۰۴۴۳۲۵۰۰۱۷ - ۰۹۱۴۱۴۱۱۳۵۱


خيابان طالقاني مجتمع وليعصر طبقه دوم
۰۹۳۷۸۵۹۵۶۲4 - 0۴۴۴۵۲۲۳۷۶

خ عطايي ،جنب داروخانه عليان-روبروي فروشگاه شيرين عسل-ساختمان الماس-طبقه دوم
۳۲۲۴۶۰۲۸

خيابان سرداران ٬۲روبروي عكاسي بهاران ٬پلاك 30
۰۴۴۳۲۲۵۵۹۸۷- ۰۹۱۲۵۳۹۹۰۱۲

خ عطايي –روبروي بانك ملي جنب داروخانه عليانساختمان الماس طبقه دوم
۹۱۴۲۰۸۲۴۳۸

بلوار شهيدبهشتي جنب هلال احمر روبروي اداره اوقاف پلاك 42
۰۹۱۴۱۴۹۰۳۸۸ - ۰۴۴۳۵۶۲۸۸۷۶

ميدان انقلاب – ساختمان رشادزرزا جنب رستوران
۰۹۱۴۴۴۸۰۰۹۲ - ۰۴۴۴۴۶۲۰۲۰۲

خ مدني انتهاي زيرگذر ساختمان ماد طبقه فوقاني داروخانه حافظ
۰۴۴۳۲۲۵۱۶۷۲ - ۰۴۴۳۲۴۹۰۲۶ - ۰۹۱۴۳۴۱۳۸۵

نبش ميدان امام حسين(ع)اول خانباباخانمجتمع اميد طبقه 4
۰۹۱۴۴۴۵۵۹۰۷ - ۰۴۴۳۲۲۴۷۱۲۲۱۰

خيابان انقلاب جنب رفاه پلاک 140
۰۴۴۳۶۴۶۱۹۷۰ - ۰۹۱۴۲۶۲۳۴۰۱

ميدان فرمانداري مجتمع كاني طبقه دوم
۰۴۴۴۶۲۴۳۷۰۰ - ۰۹۱۴۱۸۰۵۲۳۶

خیابان عطایی- روبروی بانک سپه- ساختمان نوید- طبقه 2
2240017- 09141411351

ميدان انقلاب طبقه ۳واحد A
۰۴۴۴۶۲۵۸۸۸۲- ۰۹۱۲۱۹۸۵۶۸۶

ميدان تره بارجنب فروشگاه رنجيره اي رفاهطبقه پايين دفتر اسناد رسمي اشرفي
۰۹۳۷۶۰۷۱۹۴۱ - ۰۴۴۳۴۲۸۵۱۰۸

خ عطائي نبش خ مدني ۲مجتمع فرضائي طبقه دومو احد 5
۳۲۲۵۲۷۵۴ - ۰۹۱۴۱۴۱۶۳۶۳ - ۳۲۲۵۱۷۴۸

ارومیه :خیابان عطایی،روبروی داروخانھ علیان،طبقھ آخر فروشگاه شیرین عسل
٣٢٢٣۵۴٣۴
خ طالقاني طبقه فوقاني داروخانه دكتر سيد كباري
۰۴۴۳۶۴۵۳۷۷۱۹ - ۰۹۱۴۳۶۱۲۱۸۷


ميدان آزادي مجتمع تجاري طبقه سوم
۰۹۱۴۱۶۷۱۶۹۸ - ۰۴۴۴۴۲۲۸۱۱۴

خ انقلاب روبروي بانك ملي طبقه ۲ واحد ۱
۰۴۴۳۶۴۵۳۴۳۲ - ۰۹۱۴۹۶۱۴۱۱۶


خ سرداران روبروي مسجد مهدي القدم كوچه مقدم
۰۴۴۳۲۲۵۰۷۲۸ - ۰۹۱۴۴۴۳۰۷۰۰

خ مدني ۲نرسيده به ميدان امام حسين ساختمان ۱۲۴ طبقه سوم
۰۴۴۳۲۲۲۶۰۰۴۳۲۲۲۴۲۶۵۰۹۱۴۴۴۸۷۸۶۲۰۹۱۴۴۴۱۱۸۷۴

خ شهيد عليپور طبقه دوم مجتمع محمود پور پلاك 15
۰۴۴۴۴۳۳۲۹۳ - ۹۱۴۳۴۷۲۸۲

امام(ره)روبروي بيمارستان فجر
۰۴۴۳۳۴۲۸۸۷۶- ۰۹۱۴۳۶۳۴۱۷۵


فلكه بسيج خ شهيد فهميده روبروي شركت تعاوني
۰۴۴۳۲۷۶۷۲۹۰ - ۰۹۳۶۷۰۲۰۲۱۹ - ۰۹۱۴۱۶۳۹۰۵۰

بلواربهشتي روبروي هلال احمر
۰۴۴۴۴۲۲۸۹۸۰- ۰۹۱۴۳۴۲۴۹۳۸


تقاطع شهداء وطالقاني ساختمان نظام مهندسي سابق
۰۴۴۴۵۲۲۳۵۳۷- ۰۹۱۴۱۸۵۷۳۸۸


میاندوآب- خیابان تختی- روبروی پخش مواد غذایی
04812244236- 09144824761

خ مدني ۲ روبروي بانك رفاه ٬جنب روزنامه همشهري پلاك 77/1
۰۴۴۳۲۲۳۰۰۸۸ - ۰۴۴۳۲۲۲۸۳۳۳ - ۰۹۱۴۱۴۱۷۱۸۴ - ۰۴۴۳۲۲۳۰

شوط- بعد از چهارراه امام- روبروی دامپزشکی- طبقه فوقانی بنگاه امین
09149659308, , , , ,
از محتوا آدرس مرکز کاریابی در آذربایجان غربی راضی هستید؟
4
 ارزش پست از 5 3.5 می باشد
اخبار استخدام- بازارکار- خودرو

نظرات

تبلیغات

پنل اس ام اس رایگان 
ایجاد کانال